Inbjudan till Solna SS Vårturnering 2020


Spelform Schweizer 7 ronder

Spelplats Träffpunkten Allén, Vasagatan 9 Sundbyberg

Speldagar Torsdagar kl 18:30 - 22:30 (rond 1 startar 19:00).

Speldatum Rond 1:    23 januari
Rond 2:    6 februari
Rond 3:    20 februari
Rond 4:    5 mars
Rond 5:    19 mars
Rond 6:    2 april
Rond 7:    16 april

Hängpartier Kan spelas på följande torsdagar:
30 januari
13 februari
27 februari
12 mars
26 mars
23 april
Meddela tävlingsledaren om du inte
kan spela på ordinarie tid.

Dragserie 1.5 timmar för hela partiet, plus 30 sekunder per drag

Priser Sakpriser och bokpriser ges till de 3 främst placerade
Även ratingpris kommer att delas ut.
Prisernas storlek och antal beror på antalet deltagare.

Startavgift 100 kr

Anmälan Till tävlingsledaren (se nedan),
eller genom inbetalning av startavgift på pg 474479-3
Det går också att anmäla sig på plats 18:45 före rond 1.

Tävlingsledare Gunnar Johansson tel 073-640 94 67
gunnar.j@ownit.nu

Hemsida http://www.solnaschack.org