Inbjudan till Solna SS Vårturnering 2018


Spelform Schweizer 9 ronder

Spelplats Träffpunkten Allén, Vasagatan 9 Sundbyberg

Speldagar Torsdagar kl 18:30 - 22:30 (rond 1 startar 19:00).

Speldatum Rond 1:    18 januari
Rond 2:    1 februari
Rond 3:    15 februari
Rond 4:    1 mars
Rond 5:    15 mars
Rond 6:    22 mars
Rond 7:    12 april
Rond 8:    19 april
Rond 9:    3 maj

Hängpartier Kan spelas på följande torsdagar:
25 januari
8 februari
22 februari
8 mars
5 april
26 april
Meddela tävlingsledaren om du inte
kan spela på ordinarie tid.

Dragserie 1.5 timmar för hela partiet, plus 30 sekunder per drag

Priser Sakpriser och bokpriser ges till de 3 främst placerade
Även ratingpris kommer att delas ut.
Prisernas storlek och antal beror på antalet deltagare.

Startavgift 100 kr

Anmälan Till tävlingsledaren (se nedan),
eller genom inbetalning av startavgift på pg 474479-3
Det går också att anmäla sig på plats 18:45 före rond 1.

Tävlingsledare Göran Back tel 070-444 05 44
goran.back51@gmail.com

Hemsida http://www.solnaschack.org