Solna SS partiavdelning


Lagmatcher 2007-2008
Lagmatcher 2008-2009
Lagmatcher 2009-2010
Lagmatcher 2011-2012

Pardubice 2007
Hallstahammar 2008
Solna Vårturnering 2008
Fredrik Bergkvist
Warszawa 2009
Gibraltar 2010
LagDM Elit 2010
KM 2010
Travemunde 2010
Bad Homburg 2011
Warszawa 2011
Altenkirchen 2012
Dam-SM i Snabbschack 2013
KM 2013
Travemunde 2013
Lag-DM 2017